Select Language


• 2014
Cat.6A超六类非屏蔽网线印字变更通知
0.5-4P NSGDT6-10G 型号变更为 DNGDT6-10G。线缆上印字变更前为:NSGDT6-10G CAT6A NIPPON SEISEN PVC LOT No. xx xx xx ;变更后印字:DNGDT6-10G CAT6A NISSENCABLING PVC LOT No. xx xx xx

1条记录

Copyright®Dong Guan Nissen Cable Co., Ltd. All Rights Reserved      备案号:粤ICP备11001528号-2
0769-83341275